Toegenomen aandacht voor veilige opslag van gevaarlijke producten

Het opslaan en verplaatsen van gevaarlijke vloeistoffen en goederen vereist steeds speciale veiligheids- en preventiemaatregelen. Gelukkig bestaan er heel wat flexibele oplossingen waarmee je je als bedrijf optimaal kan voorzien op de mogelijke risico’s.

“Er is bij bedrijven steeds meer aandacht voor veiligheid en preventie”, vertelt Angelo Paravizzini, CEO van Protecta Solutions. “Vroeger wilde men gewoon voldoen aan de wetgeving, vandaag ziet men maatregelen op dat vlak als een investering. Dat heeft te maken met een toegenomen bewustzijn, maar ook met het zorg dragen voor het eigen imago. Bedrijven kunnen het zich gewoon niet meer permitteren om niet de nodige maatregelen te treffen voor het geval dat er iets zou mislopen. Vooral het belang van de kwaliteit, levensduur en gebruiksvriendelijkheid van veiligheidsoplossingen is sterk toegenomen. Uiteraard kan een ongeval nooit helemaal worden uitgesloten, maar je kan wel vooraf een goede risicoanalyse maken, zodat je de schade in dat geval maximaal kan beperken. Met Protecta Solutions kunnen we hier vanuit onze adviserende rol ondersteuning in bieden door de noden goed in te schatten en het juiste systeem te koppelen aan het probleem dat zich mogelijk kan voordoen. Zo helpen we om eventuele boetes, verontreiniging én imagoschade te vermijden.”

Onder meer in de Belgische havens zijn heel wat bedrijven actief op het vlak van de behandeling, de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen.

Oliekeerschermen en opslagcontainers voor havenbedrijven

“Onder onze klanten tellen we heel wat bedrijven in de havens van Antwerpen en Gent die actief zijn op het vlak van de behandeling, de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen. Een mooi voorbeeld is de SEA-Tank Terminal in Antwerpen, waar producten van het schip worden overgepompt naar het tankenpark”, legt Paravizzini uit. “Onze oliekeerschermen worden daar preventief toegepast voor het geval er een lekkage zou zijn. Het product kan zo onmiddellijk worden ingedamd. Bovendien zijn er op de site zelf pallets met olievaten aanwezig die conform de wetgeving moeten worden gestockeerd. Daarvoor hebben we opslagcontainers geplaatst.”

Groeipotentieel op vlak van lithiumopslag en bluswateropvang

“De opslag van het toenemende volume aan lithiumbatterijen zal zeker een belangrijk aandachtspunt worden. Momenteel bestaat hier door de complexiteit van de materie nog geen specifieke wetgeving voor, terwijl er nochtans heel wat risico’s bij komen kijken. Daarnaast zullen heel wat oude sites zich moeten aanpassen aan de nieuwe normen rond bluswateropvang: dit zal namelijk apart moeten worden opgevangen. Voor die aanpassingen zijn flexibele oplossingen nodig, en die kunnen wij bieden” besluit Paravizzini.

Tekst: Joris Hendrickx - De Standaard