Bent u voorbereid op een chemisch lek?

Met ons spill response stappenplan beschermt u uw medewerkers, uw omgeving en uw bedrijf.

Schadelijke chemicaliën en andere milieubelastende vloeistoffen zoals brandstoffen en olie zijn moeilijk weg te denken in de huidige bedrijfswereld. Deze vloeistoffen worden geproduceerd, bewerkt, gestockeerd, getransporteerd en finaal ook gebruikt. Hoewel er reeds heel wat preventieve maatregelen worden genomen om het ongewild vrijkomen van deze vloeistoffen tegen te gaan, is er nog altijd een  risico op lekkage.

Een faling in een installatie, beschadigde verpakkingen, verkeerde manipulatie van recipiënten, ongevallen in transport, slecht onderhouden koppelingen van leidingen, etc.. zijn allemaal situaties waarbij gevaarlijke vloeistoffen kunnen vrijkomen.

Om uw medewerkers, uw omgeving en uw bedrijf te beschermen is het belangrijk voorbereid te zijn hoe met dergelijke lekkages om te gaan en hoe deze op te ruimen. Deze stappen kunnen u hierbij helpen:

1. Wees voorbereid : maak een spill response plan

Verifieer welke stoffen aanwezig zijn, waar deze staan opgesteld en waar er kritische plaatsen zijn binnen uw bedrijf. Beschrijf lekscenario’s, omschrijf taken en verantwoordelijkheden en bepaal welke interventiemiddelen (spill kits) er nodig zijn. Wat is het worst-case scenario?

2. Safety first : de juiste PBM’s

Veiligheid voorop. Trek altijd eerst aangepaste PBM’s aan vooraleer aan de identificatie en opruiming van het lek te beginnen: handschoenen, ademhalingsbescherming, brillen,… misschien zijn zelfs chemische pakken nodig.

3. Identificeer de risico’s

Zorg ervoor dat u weet welke vloeistoffen gelekt zijn. Welke ondergrond? Wat zijn de weersomstandigheden? Hoe groot is het lek? Zijn er rioolopeningen in de buurt? Is er een risico op explosie? Gebruik alle zintuigen!

4. Dam in

Tijd is een belangrijke factor in spill response. Door het lek in te dammen krijgt u snel controle over de situatie en wordt de impact van het lek gereduceerd. Gebruik indammingsmateriaal en rioolafsluitingen om verdere verspreiding van het lek te voorkommen.

5. Stop het lek aan de bron

Indien mogelijk dient het lek gedicht te worden; misschien dient er een kraan te worden afgesloten of een beschadigd vat gedraaid te worden. Er bestaan ook hulpmiddelen en lekstoppers om lekken te dichten. Na deze stap is de situatie onder controle en heeft u de tijd om met de opruiming te starten.

6. Gebruik de juiste absorptiemiddelen

We onderscheiden verschillende soorten absorptiemateriaal om een lek op te ruimen. Zo bestaan er absorptiedoeken en – rollen, absorberende korrels en neutralisatieproducten om de opruiming efficiënt en veilig te laten verlopen. Belangrijk hierbij is dat juiste absorptiematerialen worden gebruikt: zijn mijn absorptiekorrels geschikt voor zuren? Absorberen mijn doeken enkel olie of ook chemicaliën?

7. Reinigen en decontamineren

Na de opruiming dienen herbruikbare interventiematerialen gereinigd te worden zodat deze opnieuw kunnen ingezet worden wanneer nodig. Ook de plaats van het lek en de vloer dient gereinigd te worden om alle resten te verwijderen en om gladde vloeren en slipgevaar te vermijden.

8. Evalueren en aanpassen

Na elke incident wordt een rapport opgemaakt. Dit natuurlijk om toekomstige spills te vermijden en pijnpunten in het plan en de procedure aan te passen en te verbeteren.

9. Trainen en opleiden

Een belangrijk gegeven in elk spill response plan is de kennis en ervaring van uw medewerkers. Zorg ervoor dat iedereen die betrokken is bij een spill incident de nodige kennis heeft om een lek veilig aan te pakken. Dat men weet welke PBM’s aan te trekken, en weet hoe de interventiematerialen moet ingezet worden.

 

Protecta Solutions heeft kennis en ervaring opgebouwd inzake spill response. Zo bieden wij naast een uitgebreid gamma interventiematerialen en spill kits, ook professionele trainingen en toolboxen aan rond spill response. Ook op maat van uw bedrijf. Neem snel contact op voor een gesprek info@protectasolutions - Tel: 051/69.75.24