Protalk: Bestrijding van calamiteiten

PROTALKS zijn informele duidingsartikels over het gebruik van de producten en oplossingen aangeboden door Protecta Solutions. Deze artikels bieden extra informatie en een beter inzicht in de problematiek van de opslag, het gebruik en het opruimen van gevaarlijke producten.

Welke interventiemiddelen nodig bij een calamiteit op de terminal?

 • Bestrijding van calamiteiten
Een terminal die uitgerust is om hoofdzakelijk, en op regelmatige basis, containers, en dit zowel lo/lo, ro/ro of een combinatie, te behandelen zorgt ervoor dat de nodige middelen ten allen tijde op de terminal aanwezig zijn zodat resultaatgericht ingegrepen kan worden om te verhinderen dat verontreinigende of gevaarlijke stoffen bij calamiteit in het dokwater terecht komen.
Lees meer

Bepalingen inzake inperkingsmaatregelen bij oliecalamiteiten in havengebieden

 • Bestrijding van calamiteiten
Vlaanderen heeft 4 zeehavens. Zij spelen een belangrijke logistieke rol. De zeehavens zijn cruciaal voor Vlaanderen als bron van inkomsten en werkgelegenheid.  In de havens bestaat er weliswaar een groot risico voor calamiteiten, zowel op land als op water, gezien de industriële en scheepvaartactiviteiten. 
Lees meer

Spill containment: beperk ongevallen dankzij lekbakken van Protecta Solutions

 • Gebruik van gevaarlijke vloeistoffen
  Opslag van gevaarlijke stoffen
  Bestrijding van calamiteiten
Spill containment: een lekbak voor uw gevaarlijke vloeistoffen Een industrie zonder gevaarlijke vloeistoffen? Die bestaat vandaag nog niet. Elke dag gebruiken we grote hoeveelheden oliën en smeermiddelen, ontvetters, reinigingsproducten, noem maar op. Zo laten we productieprocessen vlot en efficiënt verlopen. Werken met gevaarlijke vloeistoffen betekent ook dat het gevaar op ongelukken elke dag op de loer ligt.
Lees meer

Veilige oplossingen voor uw gevaarlijke stoffen

 • Gebruik van gevaarlijke vloeistoffen
  Opslag van gevaarlijke stoffen
  Bestrijding van calamiteiten
Uw gevaarlijke stoffen veilig opslaan, verplaatsen of opruimen? Protecta Solutions is uw ideale partner. Protecta Solutions: uw partner voor veilige oplossingen voor gevaarlijke stoffen Streeft u naar een veilige werkomgeving? Draagt u zo goed mogelijk zorg voor het milieu? En wilt u dat aan uw klanten laten zien? Kies dan voor Protecta Solutions. Dat is een keurmerk op zich. Wij zijn uw ideale partner voor
Lees meer