Protalk: Bestrijding van calamiteiten

PROTALKS zijn informele duidingsartikels over het gebruik van de producten en oplossingen aangeboden door Protecta Solutions. Deze artikels bieden extra informatie en een beter inzicht in de problematiek van de opslag, het gebruik en het opruimen van gevaarlijke producten.

Gevaarlijke stoffen veilig laden en lossen met lekbakken

  • Opslag van gevaarlijke stoffen
    Bestrijding van calamiteiten
Laadt en lost u vaak gevaarlijke vloeistoffen in uw bedrijf? Wist u dat tijdens die momenten het risico op lekken het grootst is? Bijvoorbeeld tussen de leidingen en de tankwagen of de opslagtank, of tussen de koppelingen van de leidingen. Ons advies? Gebruik altijd een opvouwbare lekbak in uw laad-en-loszones. Zo geeft u ongevallen en bodemverontreiniging geen kans.
Lees meer

Waarom lekbakken gebruiken om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen?

  • Opslag van gevaarlijke stoffen
    Bestrijding van calamiteiten
Bodemverontreiniging kan de mens, het milieu en onze watervoorraden schaden. Bovendien lopen de kosten van bodemsanering soms hoog op. Hoe eerder een bodemverontreiniging wordt ontdekt, hoe sneller men ze kan aanpakken om zo de kosten te beperken.  Het gebruik van lekbakken  voor gevaarlijke vloeistoffen kan heel wat schade beperken. Preventief gebruik van lekbakken tegen bodemverontreiniging loont
Lees meer

Spill response: de beste oplossingen bij een lekkage van uw gevaarlijke stoffen

  • Bestrijding van calamiteiten
Spill response: een lekkage van gevaarlijke stoffen veilig opruimen U houdt het risico op ongevallen met gevaarlijke stoffen zo klein mogelijk. Wat ook belangrijk is? Dat u goed voorbereid bent wanneer het tóch misloopt en er een lekkage is. Anders gezegd: u hebt een goede spill response nodig. Op die manier kunt u slachtoffers, milieuverontreiniging en dure schadeclaims zoveel mogelijk indammen.
Lees meer

Welke interventiemiddelen nodig bij een calamiteit op de terminal?

  • Bestrijding van calamiteiten
Een terminal die uitgerust is om hoofdzakelijk, en op regelmatige basis, containers, en dit zowel lo/lo, ro/ro of een combinatie, te behandelen zorgt ervoor dat de nodige middelen ten allen tijde op de terminal aanwezig zijn zodat resultaatgericht ingegrepen kan worden om te verhinderen dat verontreinigende of gevaarlijke stoffen bij calamiteit in het dokwater terecht komen.
Lees meer