Protalk: Bestrijding van calamiteiten

PROTALKS zijn informele duidingsartikels over het gebruik van de producten en oplossingen aangeboden door Protecta Solutions. Deze artikels bieden extra informatie en een beter inzicht in de problematiek van de opslag, het gebruik en het opruimen van gevaarlijke producten.

Mobiele vloeistofdichte vloer: de perfecte lekbak voor uw gevaarlijke stoffen

  • Opslag van gevaarlijke stoffen
    Bestrijding van calamiteiten
Tijdens het overladen van gevaarlijke vloeistoffen tussen tanks en tankwagens of -wagons, als tijdelijke opslag voor vaten of IBC’s, om een hydraulisch lek op te vangen … Beetje bij beetje raken mobiele vloeistofdichte vloeren ingeburgerd in de industrie. En dat is goed nieuws! Want alsmaar meer bedrijven zijn zich dus bewust van de risico’s. De schadelijke gevolgen van vloeistofverliezen
Lees meer

Gevaarlijke stoffen veilig laden en lossen met lekbakken

  • Opslag van gevaarlijke stoffen
    Bestrijding van calamiteiten
Laadt en lost u vaak gevaarlijke vloeistoffen in uw bedrijf? Wist u dat tijdens die momenten het risico op lekken het grootst is? Bijvoorbeeld tussen de leidingen en de tankwagen of de opslagtank, of tussen de koppelingen van de leidingen. Ons advies? Gebruik altijd een opvouwbare lekbak in uw laad-en-loszones. Zo geeft u ongevallen en bodemverontreiniging geen kans.
Lees meer

Waarom lekbakken gebruiken om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen?

  • Opslag van gevaarlijke stoffen
    Bestrijding van calamiteiten
Bodemverontreiniging kan de mens, het milieu en onze watervoorraden schaden. Bovendien lopen de kosten van bodemsanering soms hoog op. Hoe eerder een bodemverontreiniging wordt ontdekt, hoe sneller men ze kan aanpakken om zo de kosten te beperken.  Het gebruik van lekbakken  voor gevaarlijke vloeistoffen kan heel wat schade beperken. Preventief gebruik van lekbakken tegen bodemverontreiniging loont
Lees meer

Spill response: de beste oplossingen bij een lekkage van uw gevaarlijke stoffen

  • Bestrijding van calamiteiten
Spill response: een lekkage van gevaarlijke stoffen veilig opruimen U houdt het risico op ongevallen met gevaarlijke stoffen zo klein mogelijk. Wat ook belangrijk is? Dat u goed voorbereid bent wanneer het tóch misloopt en er een lekkage is. Anders gezegd: u hebt een goede spill response nodig. Op die manier kunt u slachtoffers, milieuverontreiniging en dure schadeclaims zoveel mogelijk indammen.
Lees meer