Levering en plaatsing van opblaasbare rioolafsluiter bij Suez Gent

Bij SUEZ streven ze ernaar om steeds meer materialen terug te winnen uit afval en deze te verwerken tot herbruikbare, circulaire grondstoffen. Dankzij een zelfontwikkeld proces, Valomet genaamd, kunnen fijne restfracties uit bodemassen, die voordien niet recycleerbaar waren, vanaf nu uitgezuiverd worden en opnieuw als grondstof dienen. SUEZ opent eind 2018 in de Gentse haven de eerste Europese fabriek die deze waardevolle grondstoffen zal recupereren en doet dat met de steun van de Vlaamse regering.

In geval van brand, lekkage of andere incidenten, is het nodig om chemische en schadelijke lekken te stoppen en in te dammen of om schadelijk bluswater op te vangen. In het kader van milieubescherming leggen heel wat landen bedrijven op om hun afwateringskanalen en riolen uit te rusten met systemen om deze af te sluiten in noodgevallen op hun site.

Suez heeft gekozen voor onze ballonafsluiter POLLU-PLUG.  Deze zijn speciaal ontwikkeld om snel en perfect rioolbuizen af te dichten, ongeacht de diameter.  De ballonafsluiter wordt preventief bovenaan de buis ingeplooid, geen mechanische structuur is dus vereist, zodat het gewone afvoerwater niet wordt gehinderd. Bij een calamiteit en eens opgeblazen, werken ze dus als rioolafsluiter die schadelijke vloeistoffen blokkeert die dan nadien weggepompt kunnen worden naar een bufferopvang. Elk risico op milieuverontreiniging is dus vermeden.