Nieuwsberichten

Jaarlijkse controle en onderhoud op uw veiligheidskasten

18 februari 2019
Wettelijk verplichte jaarlijkse controle Het Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op arbeidsplaatsen legt op dat beschermingsmiddelen tegen brand minstens 1 maal per jaar moeten gecontroleerd worden, artikel 23 §1. Veiligheidskasten zijn collectieve beschermingsmiddelen tegen brand. Hierbij is het belangrijk dat controle en onderhoud worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant of installateur. Onze Know-How is uw zekerheid
Lees meer

Protecta Solutions op Prenne #49 van Prebes op 12 Maart 2019 in Kortrijk XPO

12 februari 2019
Protecta Solutions op Prenne #49 van Prebes op 12 Maart 2019 in Kortrijk XPO. Naar goede gewoonte is Protecta Solutions aanwezig op de Prenne van Prebes. U vindt ons in de 'Commercial Corner' stand nr 55 op dinsdag 12 maart 2019 in Kortrijk XPO. Prenne is de ontmoetingsplaats waar preventieadviseurs 4 maal per jaar kunnen bijscholen, elkaar ontmoeten, ervaringen kunnen delen en contacten leggen. Meer info en programma op: www.prebes.be
Lees meer

Protecta Solutions lanceert nieuwe lage opvangbakken met 'blaas'

28 januari 2019
Zijn uw lekbakken ook te hoog? Plaats uw vaten ergonomisch op lage lekbakken met behoud van de wettelijk vereiste opvangvolumes. Afhankelijk van de inplanting van uw bedrijf zijn er, volgens Vlarem, bepaalde minimale opvangvolumes van toepassing. Indien uw bedrijf zich bevindt in een waterwingebied dient het minimale opvangvolume van uw inkuipingen of lekbakken steeds 100% te bedragen, met andere woorden, de volledige inhoud van alle recipiënten boven de inkuiping.
Lees meer

Binnenopslag van vaten en IBC's best in palletrekken of toch niet?

6 februari 2018
  • Opslag van gevaarlijke stoffen
Dagelijks worden miljoenen liters gevaarlijke vloeistoffen door bedrijven gebruikt, verwerkt en gestockeerd. Veel van deze vloeistoffen zijn verpakt in vaten of IBC's. Deze dienen veilig en conform de regelgeving te worden gestockeerd. Afhankelijk van de aard van de vloeistoffen, de opslagomstandigheden (warm/koud), de risico-analyse en natuurlijk ook de beschikbare plaats, wordt er gekozen voor een inpandige of uitpandige opslagplaats.
Lees meer