Protalk

PROTALKS zijn informele duidingsartikels over het gebruik van de producten en oplossingen aangeboden door Protecta Solutions. Deze artikels bieden extra informatie en een beter inzicht in de problematiek van de opslag, het gebruik en het opruimen van gevaarlijke producten.

Mobiele vloeistofdichte vloer: de perfecte lekbak voor uw gevaarlijke stoffen

  • Opslag van gevaarlijke stoffen
    Bestrijding van calamiteiten
Tijdens het overladen van gevaarlijke vloeistoffen tussen tanks en tankwagens of -wagons, als tijdelijke opslag voor vaten of IBC’s, om een hydraulisch lek op te vangen … Beetje bij beetje raken mobiele vloeistofdichte vloeren ingeburgerd in de industrie. En dat is goed nieuws! Want alsmaar meer bedrijven zijn zich dus bewust van de risico’s. De schadelijke gevolgen van vloeistofverliezen
Lees meer

Gevaarlijke stoffen veilig laden en lossen met lekbakken

  • Opslag van gevaarlijke stoffen
    Bestrijding van calamiteiten
Laadt en lost u vaak gevaarlijke vloeistoffen in uw bedrijf? Wist u dat tijdens die momenten het risico op lekken het grootst is? Bijvoorbeeld tussen de leidingen en de tankwagen of de opslagtank, of tussen de koppelingen van de leidingen. Ons advies? Gebruik altijd een opvouwbare lekbak in uw laad-en-loszones. Zo geeft u ongevallen en bodemverontreiniging geen kans.
Lees meer

De juiste lekbak kopen is levensbelangrijk

  • Opslag van gevaarlijke stoffen
U hebt beslist om lekbakken te kopen? Dat juichen wij alleen maar toe! Want dan primeert veiligheid voor u – net zoals voor ons. U wilt natuurlijk niet dat uw lekbak het tegenovergestelde doet van wat hij moet doen: lekken in plaats van lekken tegenhouden. De juiste lekbak kiezen is dan ook levensbelangrijk. Alleen: hoe bepaalt u nu welke lekbak u het best kunt kopen? Dat is heel eenvoudig. Stel deze zes vragen. Dan zit u sowieso goed. 6 vragen voor de perfecte lekbak
Lees meer
Stalen inhangopvangbakken voor rekken - Protecta Solutions

Gevaarlijke stoffen in uw rekken? Gebruik de juiste lekbak

  • Opslag van gevaarlijke stoffen
Waarom is de juiste lekbak zo belangrijk? Omdat een lek van gevaarlijke stoffen zware gevolgen kan hebben. Afhankelijk van de aard van het product veroorzaakt u misschien immense bodemverontreiniging. En hoe meer product wegvloeit, hoe groter de milieuschade. Ziet u de krantenkoppen al? Slaat u gevaarlijke producten in uw magazijnstellingen op? Zorg er dan voor dat u lekbakken plaatst, die voldoen aan de VLAREM-wetgeving.
Lees meer