Protalk

PROTALKS zijn informele duidingsartikels over het gebruik van de producten en oplossingen aangeboden door Protecta Solutions. Deze artikels bieden extra informatie en een beter inzicht in de problematiek van de opslag, het gebruik en het opruimen van gevaarlijke producten.

Olielekken op een bouwwerf? Hoe kan ik verdere verspreiding voorkomen?

Er zijn verschillende bronnen en verschillende activiteiten die - in combinatie met elkaar - zorgen voor een olielek op een bouwwerf. Het gebrek aan (het juiste) materiaal; voorzichtig en bewust handelen; het correct volgen van de procedures; kennis en ervaring in combinatie met watermanagement; en de afwezigheid van een goede on-site praktijkervaring/opleiding zijn de grootste oorzaken van een vervuiling op een werf, met olielekken en vervuilde waterwegen tot gevolg.
Lees meer

Onderhoud Kanalen West: ‘Containment boom’ voor afscherming zandstralen dukdalven

  • Bestrijding van calamiteiten
De firma Braet uit Nieuwpoort werd aangesteld voor het onderhoud in het ambtsgebied kanalen West. Hiervoor moet men starten met het zandstralen van dukdalven* om zo de bestaande verf volledig te verwijderen. Het bestuur eistte hiervoor een oplossing om ervoor te zorgen dat bestaande delen/particles die in het water belanden door het zandstralen tegengehouden en opgevangen worden, zodanig dat dit geen impact heeft op de omgeving. Hiervoor werd gekozen om te werken met onze ‘Foam Filled PVC Boom ‘.
Lees meer

Flexibele lekbakken inzetten voor tankwagens

  • Bestrijding van calamiteiten
Tankwagens of mobiele bulkinstallaties kunnen een bedreiging zijn voor het milieu bij het laden, lossen of vullen op bepaalde locaties.  Bij een calamiteit kunnen er enorme milieurisico’s ontstaan.  Deze flexibele opvangbakken zijn ontwikkeld om ‘superieure’ lekbescherming en beheersing te voorzien wanneer tankwagens dienen ‘geparkeerd’ te worden bij de bovenvermelde activiteiten.  Er is geen montage vereist.  Gewoon simpelweg leggen en ‘off you go'.
Lees meer

Hoe ga ik om met een chemische spill in mijn labo?

  • Bestrijding van calamiteiten
Van tijd tot tijd komen chemische spills voor in het labo en mits een goeie afhandeling zullen ze niets meer zijn dan wat hinder.  Alhoewel, chemische spills kunnen serieus storend zijn en in het slechtste geval kunnen ze schade veroorzaken of blessures
Lees meer