Protalk

PROTALKS zijn informele duidingsartikels over het gebruik van de producten en oplossingen aangeboden door Protecta Solutions. Deze artikels bieden extra informatie en een beter inzicht in de problematiek van de opslag, het gebruik en het opruimen van gevaarlijke producten.

Uw voordelen bij het gebruik van ADSORBIX absorberende producten

  • Gebruik van gevaarlijke vloeistoffen
    Bestrijding van calamiteiten
Bij gebruik van (milieu)gevaarlijke vloeistoffen zijn lekkages of morspartijen een ongewenst probleem dat efficiënt moet worden aangepakt. Lekkages kunnen op elk niveau van uw bedrijfsvoering voorvallen: kleine spills in uw labo’s, middelgrote ongevallen bij uw chemicaliën-of olievoorraad, constante lekkages onder of rond machines tot grotere calamiteiten op de openbare weg of op waterwegen. 
Lees meer

Protecta Solutions: Expertise ter bestrijding tegen watergebonden oliecalamiteiten

  • Bestrijding van calamiteiten
Bij grote olielekken op het water is er aangepast materiaal nodig. Hierbij denken we aan oliebestrijdingsmateriaal dat kan ingezet worden op het wateroppervlak om grote milieuschade te vermijden of toch zoveel mogelijk in te perken. Onmisbare materialen zijn hier oliekeerschermen en skimmers, maar ook hulpmiddelen zoals stroomgroepen en opslagmiddelen behoren tot het uitgebreide productgamma ter bestrijding van watergebonden oliecalamiteiten.   
Lees meer

Welk type lekbak heb ik nodig?

  • Opslag van gevaarlijke stoffen
Wanneer chemicaliën of andere milieugevaarlijke vloeistoffen worden gestockeerd of gebruikt op de site of op de werkplaats, moeten er gepaste opslagsystemen voorzien worden conform de milieuwetgeving. Een veel gebruikte oplossing als lekkagebeheersing is de ‘inkuiping’.  Een soort afscherming of omkadering van steen, beton, PE, staal of ander ondoordringbaar materiaal die een geheel maakt om de vloeistof vast te houden in deze 'inkuiping'.  Lekbakken als inkuiping
Lees meer

Brandwerende opslagcontainers volgens de huidige regelgeving

Wilt u palletten of IBC-containers met gevaarlijke, ontvlambare stoffen opslaan? Dan is het belangrijk dat uw opslagcontainer aan de huidige regelgeving voldoet. Onze brandwerende containers  beantwoorden aan de strengste Europese normen. Dankzij de dubbelzijdige brandweerstand en de deuren met een waarde van EI1 60 bent u er bij Protecta Solutions zeker van dat uw opslagcontainer én uiterst veilig is én aan de recentste regelgeving voldoet. Kortom, de betrouwbaarste oplossing voor de opslag van al uw gevaarlijke stoffen.
Lees meer