Nieuwsberichten

Protecta Solutions levert oilbooms en haspels aan Brabo Claening Company voor hun twee nieuwe cleaningschepen in Antwerpen

15 juni 2021
  • Bestrijding van calamiteiten
Protecta Solutions biedt oplossingen aan voor opslag van, omgang met en het opruimen van gevaarlijke stoffen. Brabo Cleaning Company verwierf vorig jaar de concessie om in de haven van Antwerpen reinigingswerken op het water uit te voeren, zoals het opruimen van olievlekken en andere vormen van vervuiling. Voor hun nieuwe schepen werden we aangesproken om een aanbieding te maken voor oilbooms en haspels voor hun nieuwe schepen
Lees meer

Protecta Solutions en Syngenta stellen bestelling uit en leveren 450 mondmaskers aan ziekenhuis.

17 maart 2020
Onlangs kregen wij van onze trouwe klant Syngenta opnieuw een bestelling binnen voor 450 PPE spill kits. De op maat gemaakte PPE kits werden klaargemaakt in ons magazijn. Deze bevatten uiteraard mondsmaskers, veiligheidsbrillen en andere PBM materialen. Via de media en alle andere kanalen werden ook wij op de hoogte gebracht van het tekort en de nood aan mondmaskers.
Lees meer

Jaarlijkse controle en onderhoud op uw veiligheidskasten

18 februari 2019
Wettelijk verplichte jaarlijkse controle Het Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op arbeidsplaatsen legt op dat beschermingsmiddelen tegen brand minstens 1 maal per jaar moeten gecontroleerd worden, artikel 23 §1. Veiligheidskasten zijn collectieve beschermingsmiddelen tegen brand. Hierbij is het belangrijk dat controle en onderhoud worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant of installateur. Onze Know-How is uw zekerheid
Lees meer

Protecta Solutions op Prenne #49 van Prebes op 12 Maart 2019 in Kortrijk XPO

12 februari 2019
Protecta Solutions op Prenne #49 van Prebes op 12 Maart 2019 in Kortrijk XPO. Naar goede gewoonte is Protecta Solutions aanwezig op de Prenne van Prebes. U vindt ons in de 'Commercial Corner' stand nr 55 op dinsdag 12 maart 2019 in Kortrijk XPO. Prenne is de ontmoetingsplaats waar preventieadviseurs 4 maal per jaar kunnen bijscholen, elkaar ontmoeten, ervaringen kunnen delen en contacten leggen. Meer info en programma op: www.prebes.be
Lees meer